Insula College

Extra aandacht voor jou!

Concept & design // Video // Online schoolgids // Social media // Fotografie // Drukwerk // Concept Open Dag

Het Insula College is een christelijke middelbare school met 3 locaties in Dordrecht. Iedere locatie met een eigen karakter, maar een identiteit die ze verbindt. De huisstijl is recent vernieuwd en dat mag de omgeving weten. Met een slogan die er geen doekjes om windt: Meer aandacht voor jou!, inspireren ze ouders en leerlingen een bewuste schoolkeuze te maken. Op het Insula College krijg je alle ruimte om je talenten verder te ontwikkelen en krijg je de begeleiding die je verdient.

Het implementeren van een nieuwe huisstijl heeft grote gevolgen voor alle openbare kanalen, maar niet in de minste plaats voor de inrichting van de scholen. Een van de pijlers was om de Open Dag van de locatie havo-vwo aan te laten sluiten met de waarden van de school: persoonlijk, met aandacht en een eerlijk verhaal. Daarnaast zijn diverse communicatiemiddelen ontwikkeld, is een online schoolwiki gerealiseerd, hebben er diverse campagnes op social media gedraaid en is er content ontwikkeld middels film en fotografie.